Privacy Statement van Lineo

Winkel

Wanneer u uw winkelbezoek bij Lineo afsluit met een aankoop van een product worden uw adresgegevens geregistreerd om de betaling in orde te kunnen maken. Deze gegevens bewaren wij zeven jaar, dit is belastingtechnisch verplicht. Om het product bij u thuis te kunnen leveren hebben wij uiteraard uw adresgegevens, telefoonnummer en emailadres nodig. Deze gegevens bewaren wij 20 jaar in verband met service en garantie. Uw adresgegevens delen we alleen, indien nodig, met externe dienstverleners. Dit kan zijn de transportservice voor het afleveren van producten of de meubelleverancier indien er klachten zijn over het product. Uw gegevens worden enkel gebruikt zodat er contact met u opgenomen kan worden. Externen mogen uw gegevens niet doorgeven.

Voor meer informatie en hoe u uw gegevens kunt laten wissen kunt u een mail sturen naar [email protected].

Webshop

Wanneer u via onze webshop een aankoop doet, worden uw persoonsgegevens en transactiegegevens geregistreerd om de betaling in orde te kunnen maken via iDeal. Onze dienstverlener EMS voert deze transactie uit (de behandeling van deze persoonlijke gegevens wordt uitgevoerd conform de privacy policy van EMS, zie https://emspay.nl/nl/privacy-and-cookie-policy. Deze gegevens bewaren wij zeven jaar, dit is belastingtechnisch verplicht. Om het product bij u thuis te kunnen leveren hebben wij uiteraard uw adresgegevens, telefoonnummer en emailadres nodig. Deze gegevens bewaren wij 20 jaar in verband met service en garantie. Uw adresgegevens delen we alleen, indien nodig, met externe dienstverleners. Dit kan zijn de transportservice voor het afleveren van producten of de meubelleverancier indien er klachten zijn over het product. Uw gegevens worden enkel gebruikt zodat er contact met u opgenomen kan worden. Externen mogen uw gegevens niet doorgeven.

Voor meer informatie en hoe u uw gegevens kunt laten wissen kunt u een mail sturen naar [email protected].

Klanten service

Wanneer u vragen of problemen heeft kunt u contact opnemen met onze klantenservice. Deze klantenservice kunt u bereiken via telefoon en via het serviceformulier. Wanneer u een vraag of klacht heeft en met ons contact opneemt hebben wij een aantal gegevens van u nodig. Denk hierbij aan uw naam, e-mailadres, telefoonnummer, adresgegevens en andere informatie waardoor het mogelijk is om uw vraag of klacht in behandeling te nemen. Deze gegevens gebruiken wij zodat wij contact met u kunnen opnemen om u op de hoogte te houden van de vraag of klacht. Na aankoop bewaren wij uw gegevens 20 jaar. Op deze manier kunnen wij u van dienst zijn mocht u ons later nog een keer nodig blijken te hebben. Mocht er tussentijds een vraag of klacht ontstaan, zullen uw gegevens nog zeven jaar na afhandeling worden bewaard.

Voor meer informatie en hoe u uw gegevens kunt laten wissen kunt u een mail sturen naar [email protected].

Social Media

Om u op de hoogte te kunnen houden van de nieuwste ontwikkelingen bij ons in de winkel, trends, producten en een kijkje achter de schermen te geven is het mogelijk om ons te volgen via Facebook, Youtube en Twitter. Aan het gebruik van deze social media zijn geen voorwaarden vanuit ons verbonden. Bij gebruik van social media gaat u akkoord met de voorwaarden van het desbetreffende social media kanaal. Wanneer u via social media een vraag aan ons stelt, bewaren wij dit bericht en uw accountnaam zodat wij op dit bericht kunnen reageren. Deze informatie bewaren wij nog twee jaar.

Advertenties via social media
Lineo maakt gebruik van advertentiemogelijkheden die social media kanalen bieden. Wij tonen u advertenties op basis van de gegevens die het social media kanaal met uw toestemming verzamelt. Zo kan het zijn dat u ons volgt, heeft aangegeven dat u geïnteresseerd bent in interieur of dat u in een bepaalde regio woont. Welke gegevens de social media kanalen verzamelen, hebben wij van Lineo geen invloed op. In de voorwaarden van het social media kanaal staat dit wel vermeld.

Camerabeleid

Onze winkel en parkeergelegenheid zijn voorzien van beveiligingscamera’s. Dit in het belang voor uw veiligheid maar ook die van onze medewerkers en producten. De camerabeelden die worden gemaakt worden na vier weken weer verwijderd, tenzij er een goede reden is om de beelden langer te bewaren, bijvoorbeeld bij strafbare feiten en/of verzekeringskwesties.

Algemeen

Lineo hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we informatie geven over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Lineo houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Rechtsgronden

Uw persoonsgegevens worden in overeenstemming verwerkt omdat wij dit nodig hebben voor het aangaan of uitvoeren van de overeenkomst met u ofwel daartoe wettelijk verplicht zijn, ofwel met uw toestemming ofwel omdat wij daar een gerechtvaardigd belang bij hebben. Deze gerechtvaardigde belangen worden in deze policy beschreven.

Externe partijen

Er zijn een aantal gevallen waarbij wij uw gegevens verstrekken aan externe partijen, dit gebeurt alleen wanneer dit nodig is. Uw gegevens zullen wij echter nooit aan derden doorverkopen. De externe partijen waar wij uw gegevens aan verstrekken gebruiken uw gegevens uitsluitend voor het uitvoeren van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt. Zij mogen uw gegevens niet zelfstandig gebruiken of doorgeven. Tevens kan het voorkomen dat wij wettelijk verplicht zijn uw gegevens af te staan aan overheidsinstanties of andere partijen. In dit geval delen wij alleen de noodzakelijke gegevens.

Opslaan van de gegevens

Voor het verkrijgen en bewaren van gegevens wordt gewerkt met verschillende applicaties. Aan deze applicaties zijn strikte regels verbonden om uw privacy te kunnen waarborgen. De meeste gegevens worden opgeslagen binnen de Europese Unie. Voor overige applicaties, bijvoorbeeld Amerikaanse partijen, gelden onder het Privacy Shield. Op onze websites staan links naar websites van onze leveranciers. Wanneer u op deze links klikt wordt de website van de desbetreffende leverancier geopend en geldt het privacy beleid van deze leverancier.

Gegevens verwijderen

U heeft het recht om te weten welke gegevens wij van u hebben, indien u dit wil inzien kunt u dit aan ons vragen, neemt u hiervoor contact op met [email protected]. Daarnaast is het mogelijk om gegevens die niet kloppen, te laten wijzigen. Ook is het mogelijk om ons te vragen om uw gegevens te wissen en deze niet meer te gebruiken. In sommige gevallen is het mogelijk dat wij uw verzoek weigeren gezien het feit dat wij wegens belastingtechnische redenen of voor service/klachten uw gegevens dienen te bewaren. Als Lineo zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft of contact met ons wenst op te nemen kan dit via [email protected]. Bij klachten, over bijvoorbeeld de manier waarop wij uw gegevens gebruiken kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Website cookies

Lineo.nl maakt gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website [en/of Flash-applicaties] wordt meegestuurd en door uw browser op uw computer, tablet, smartphone of smartwatch wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.

Lineo heeft op geen enkele mogelijke wijze de intentie om gegevens over minderjarige websitebezoekers te verzamelen, ook niet wanneer zij toestemming van ouders of voogd hebben. Echter kan Lineo niet controleren of een bezoeker minderjarig is. Lineo raadt ouders/voogd aan om bij de online activiteiten van minderjarigen betrokken te zijn teneinde te voorkomen dat gegevens voor Lineo worden verwerkt.

Er wordt onderscheid gemaakt tussen verschillende soorten cookies. Functionele cookies worden gebruikt voor een goede werking van de website. Hierdoor wordt de gewenste informatie elke keer dat u onze website bezoekt snel en correct getoond. Voor deze cookies hoeft geen toestemming worden gevraagd.

Analytische cookies, bijvoorbeeld door Google Analytics, worden gebruikt om te analyseren hoe de website gebruikt wordt, bijvoorbeeld hoe vaak wordt onze website bezocht. Wanneer de analytische cookies geen grote impact hebben op de privacy, hoeft er geen toestemming gevraagd te worden.
Bij Google Analytics is het laatste octet van het IP-adres gemaskeerd, daarnaast is het “gegevens delen” uitgezet. Ook wordt er geen gebruikt gemaakt van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.

Tracking cookies kunnen surfgedrag op websites volgen. Op deze manier kunnen gepersonaliseerde online advertenties getoond worden. Voor deze cookies dient toestemming gevraagd te worden.

Cookies blijven maximaal 26 maanden na het laatste bezoek bewaard. Cookies kunt u altijd uitzetten of van uw apparaat verwijderen. Hoe dit gedaan kan worden verschilt per apparaat. Na het verwijderen van cookies zal de website van Lineo mogelijk niet meer optimaal functioneren.

In de privacy-instellingen van uw browser kunt u aanpassingen maken om alle cookies te blokkeren. Het is mogelijk dat dit invloed heeft op uw internet ervaring, omdat veel websites niet optimaal werken wanneer u cookies blokkeert. Uw browser kan alle cookies verwijderen na het sluiten van de browser. Dit zorgt ervoor dat de permanente cookies, zoals voorkeuren en persoonlijke instellingen op websites die u regelmatig bezoekt, worden verwijderd. Het is mogelijk om gewenste cookies te behouden. Via uw browser kunt u aangeven welke websites nooit of altijd gebruik mogen maken van cookies.

Uw cookie instellingen